Gescheurd en gezet metselwerk

Bij scheuren in het metselwerk en gezet metselwerk (bult in de gevel) zijn in veel gevallen kozijn- en/of gevelankers, thermische werking van beton, het werken van betonijzer, stalen binten en/of lateien en funderingsproblemen de oorzaak hiervan.

Oplossingen voor herstel en vernieuwing kunnen zijn:

• Ontroesten en behandelen van de kozijn- en/of gevelankers;
• Vernieuwen van de stalen binten en/of lateien;
• Aanbrengen van lintvoegbewapening ter voorkoming van nieuwe scheurvorming;
• Herstellen van het metselwerk in de originele staat.